เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักและซอยใจเอื้อและเกาะกลางถนนสาย 307 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest