เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงของเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงของเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

                                                                        ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบางขะแยง
                        เทศบาลตำบลบางขะแยง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงของเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดยฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
                       จึงขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

                       **** โครงการดังกล่าวนี้อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับแค่จำนวน ๓๐ คนเท่านั้น หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๗๕-๒๐๙๗ ต่อ ๒๓,๒๔    ในวันและเวลาราชการ 

                                                                                                                                                                           กองสวัสดิการสังคม

Share on Line
Share on Pinterest