เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

                             
                       

                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบางขะแยง
                        เทศบาลตำบลบางขะแยง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยฝึกอบรมศิลปการประดับผ้า เช่น

                       - การจับจีบผ้าประกอบเป็นกลีบ

                       - การจับจีบผ้าประดับโต๊ะ

                       - การจัดผ้าเป็นฉากหลัง  (Back  drop)

                       เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ในงานมงคล และงานพิธีต่างๆ
                       โครงการดังกล่าวจะดำเนินการเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2564 หากท่านใดสนใจ ติดต่อสมัคร ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวัน และเวลาราชการ โดยรับจำนวนผู้สมัคร 20 คน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ๐๒-๙๗๕-๒๐๙๗ ต่อ ๒๓,๒๔ 

 

 

                                                                                                                                                             กองสวัสดิการสังคม
 

         

Share on Line
Share on Pinterest