เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

คำร้องการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย

ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก

ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์

1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-2975-2097
Share on Line
Share on Pinterest