ชื่อ
: นายพีระยุทธ์ คล้ายเชย
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)