ชื่อ
: นายสมควร ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์