ชื่อ
: นายเรือง พูลสำราญมาก
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ(ภารกิจ)