ชื่อ
: นายสิงห์ชัย กลัดพ่วง
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ(ภารกิจ)