ชื่อ
: นายนิคม บุญเรือง
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ(ภารกิจ)