ชื่อ
: นายสุทัศน์ พฤกษสุวรรณ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ