เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
7 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๐๔ เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงของเด็กและสตรี ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๒-๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมโครงกระเช้าและตัวกระเช้า รถเครน ทะเบียน ๘๑-๙๑๔๐ ปทุมธานี สำหรับปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕,๔๑๖-๕๓-๐๐๔๓) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักและซอยใจเอื้อและเกาะกลางถนนสาย307 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น ImageCLASS LBP ๖๒๓ Cdw เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon imageCLASS MF๖๔๕Cx สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักและซอยใจเอื้อและเกาะกลางถนนสาย307 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักและซอยใจเอื้อและเกาะกลางถนนสาย307 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดชินวราราม (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest