เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 228 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกคลองและดินเลน คลองควาย(คลองเจตวงษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๗๑๘ ปทุมธานี สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนของงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด ๙๐ x ๖๕ ซม. จำนวน ๑ รูป และกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาด ๙๐x๖๕ ซม. จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก(โดม)1ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาย้ายจุดเสาไฟฟ้าที่เอียง บริเวณซอยวัดป่ากลางทุ่ง (บ่อปลา) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อค่าหนังสือเรียน(3-4ปี) ของ ศพด. งบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองและดินเลนคลองบ้านป้าหนอม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกคลองและดินเลนคลองบ้านป้าหนอม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยและน้ำยาประสาน) เพื่อใช้งานบำรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่สึกหรอเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแตกร้าว เทไหล่ทาง ในเขตพื้นที่ตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
6 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (เดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วัน และช่วงปิดเทอม จำนวน ๒๑ วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดชินวราราม(เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วัน และช่วงปิดเทอม จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๔๕ ปทุมธานี สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง (เดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วัน และช่วงปิดเทอม จำนวน ๒๑ วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (เดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วัน และช่วงปิดเทอม จำนวน ๒๑ วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest