เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง (รองเท้าบูทเซฟตี้,ครอบตานิรภัย,ถุงมือผ้า,ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า,ถุงมือหนังสวมทับป้องกันไฟฟ้าและรองเท้าบูท PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง (รองเท้าบูทเซฟตี้,ครอบตานิรภัย,ถุงมือผ้า,ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า,ถุงมือหนังสวมทับป้องกันไฟฟ้าและรองเท้าบูท PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เครื่องดับเพลิงและอัดน้ำยาดับเพลิง) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-2486 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-5006ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต9045ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนพร้อมทางระบายน้ำซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด ซอยพูลศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อใช้ในการบำรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่สึกหรอเป็นหลุมเป็นบ่อและเทไหล่ทางในพื้นที่ตำบลบางขะแยง จำนวน ๒๒๘ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางมะตอยใช้งานในการบำรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่สึกหรอเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแตกร้าว ในเขตพื้นที่ตำบลบางขะแยง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดชินวรารามและโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (เปลี่ยนหลอดไฟพร้อม หลอด สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ ออโต้เซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนพร้อมทางระบายน้ำซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนพร้อมทางระบายน้ำซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดชินวรารามและโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest