เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกและดินเลนพร้อมเกลี่ยตกแต่งคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้เกาะกลางถนน สาย ๓๐๗ และบริเวณสะพานต่างระดับถนนปทุมธานีสายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างย้ายเสาหอกระจายเสียงไร้สาย จุดที่3 บริเวณซอยมณีรัตน์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก(โดม)1ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก(โดม)1ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera taskalfa ๒๒๐๑ เพื่อใช้ในงานราชการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba Estudio ๒๓๐๓A เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 16 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 16 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 16 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest